Archiwa tagu: Stowarzyszenie Katechetyków Polskich

Wrześniowe spotkanie Stowarzyszenia Katechetyków Polskich

2012-09-14-skpTematyka: Światowe Dni Młodzieży wydarzeniem katechetycznym
Termin:  23-24. 09. 2014 r.

Miejsce: CENTRUM DUCHOWOŚCI: Księża Jezuici, ul. Św. Kingi 78/84,
42-205 Częstochowa

Wtorek, 23. 09. 2014r.
10.00 – Otwarcie sympozjum Stowarzyszenia Katechetyków Polskich – przewodniczący ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek SJ
10.15-10.45: Referat 1: Formacyjny wymiar Światowych Dni Młodzieży – dr Elżbieta Tkocz
11.00-11.30: Referat 2:  Dobro i rozwój człowieka ideą Światowych Dni Młodzieży – ks. mgr Adam Spałek
12.00: Eucharystia – przewodniczenie bp Henryk Tomasik, homilia: ks. prof. Piotr Tomasik
13.00:  obiad
14.30: kawa
15.00: Kościół w Polsce przygotowuje Światowe Dni Młodzieży – o. bp dr Damian Muskus OFM,
15.30: Dyskusja panelowa:
Moderator: o. prof. dr hab. Andrzej Potocki OP
Uczestnicy panelu: ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski,  ks. bp dr Henryk Tomasik, ks. dr hab. Andrzej Kiciński prof. KUL, ks. dr Mirosław Chmielewski CSSR
Odniesienie do dyskusji: o. bp dr Damian Muskus OFM, dr Elżbieta Tkocz, ks. mgr Adam Spałek
18.00 – kolacja
19.00 – Prezentacja nowych publikacji katechetycznych
20.00 – spotkanie koleżeńskie – sala kominkowa

Środa, 24.09. 2014r.
7.00 Eucharystia – przewodniczenie i homilia: ks. bp Marek Mendyk
8.00 Śniadanie
9.00: Walne Zebranie Stowarzyszenia Katechetyków Polskich
10.30-11.00 – kawa
11.00 – Informacje o aktualnych problemach związanych z organizacją katechezy:
ks. bp dr Marek Mendyk – przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego; ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik

12.00 Zakończenie Sympozjum
12.30 Obiad

Zbigniew Marek SJ
Przewodniczący Stowarzyszenia Katechetyków Polskich
ul. Zaskale 1
30-250 Kraków

zmarek@ignatianum.edu.pl
zmarek@jezuici.pl

Zwołuję na dzień 24.09.2014r. (środa), godz. 9.00: Walne Zebranie Stowarzyszenia Katechetyków Polskich, które odbędzie się w CENTRUM DUCHOWOŚCI: Księża Jezuici, ul. Św. Kingi 78/84, 42-205 Częstochowa

Zarząd proponuje następujący porządek obrad:
1.    Otwarcie Walnego Zebrania Stowarzyszenia Katechetyków Polskich
2.    Odczytanie i przyjęcie sprawozdania z poprzedniego Walnego Zebrania
3.    Przyjęcie porządku obrad
– Informacja Redakcji o funkcjonowaniu Studiów Katechetycznych;
– Przedstawiciele Stowarzyszenia w Radzie Programowej Studiów Katechetycznych;
– Recenzowanie artykułów zgłoszonych do publikacji przez członków Stowarzyszenia;
– Dyskusja o logo Stowarzyszenia.
4.    Wolne wnioski
5.    Zamknięcie walnego zebrania

 

zgłoszenia do pobrania ze strony internetowej Stowarzyszenia Katechetyków Polskich

Relacja zdjęciowa ze spotkania