W przygotowaniu

Już dziś zachęcamy do lektury najnowszego 14 tomu „Studiów Katechetycznych”. Autorzy podejmą w nim temat katechezy dorosłych, którą papież Jan Paweł II określił mianem „najznakomitszej” (Catechesi tradendae, 43). Nie zabraknie artykułów dotyczących innych zagadnień z obszaru katechezy
i katechetyki, jak również sprawozdań i recenzji. Nowy tom ukaże się w drugiej połowie września 2018 roku.