↑ Powrót do Rok 2014

Tom X

„Studia Katechetyczne”, tom 10, Warszawa 2014

Wykaz skrótów
Wprowadzenie
Artykuły
Ks. Piotr Tomasik – Apologia wiary jako zadanie nauczania religii
Ks. Ryszard Czekalski – Wiara i wiedza warunkiem katechezy
Ks. Wojciech Osial – Przekaz doktrynalnych prawd nauki wiary w katechezie – rys
historyczny i wyzwania współczesności
Ks. Andrzej Offmański – Znaczenie Soboru Watykańskiego II dla katechezy. Retrospekcja po
pięćdziesięciu latach (1962-2013)
Ks. Roman Murawski – Geneza katechizmu w Kościele: jak doszło do powstania katechizmu-
książki?
Ks. Zbigniew Marek – Katechizm Kościoła Katolickiego źródłem formacji chrześcijanina
Ks. Dariusz Kurzydło – Miejsce katechezy dorosłych w nowej ewangelizacji
Ks. Wojsław Czupryński – Od akcji duszpasterskich do stałej formacji uczniów Jezusa
Ks. Tomasz Kopiczko – Środki społecznego przekazu pomocą w prowadzeniu do wiary
Ks. Andrzej Kielian, Ks. Jarosław Kowalczyk – Duch przyszłości Kościoła. Nowa
ewangelizacja w ujęciu Jana Pawła II i Synodu Biskupów (2012)
Sprawozdania
Michał Małek – Sprawozdanie z Działalności Koła Naukowego Katechetyków Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w roku akademickim 2013/2014
Varia
Ks. Roman Ceglarek – Katecheza młodzieży w służbie wychowaniu do szacunku do osób
starszych według podręczników z serii Drogi świadków Chrystusa
Ks. Rafał Bednarczyk – Formacja katechetów na Ukrainie po roku 1990 na przykładzie
diecezji kamieniecko-podolskiej
Noty o autorach

 

Artykuły (PDF)

STRESZCZENIA – j. angielski
streszczenia angielski (t.10)

STRESZCZENIA – j. włoski
streszczenia włoski (t.10)

ks. Piotr Tomasik (pdf)

Ks. Ryszard Czekalski pdf

Ks. Wojciech Osial (pdf)

Ks. Andrzej Offmański (pdf)

Ks. Roman Murawski (pdf)

Ks. Zbigniew Marek (pdf)

Ks. Dariusz Kurzydło (pdf)

Ks. Wojsław Czupryński (pdf)

Ks. Tomasz Kopiczko (pdf)

Ks. Andrzej Kielian, Ks. Jarosław Kowalczyk (pdf)

Ks. Roman Ceglarek (pdf)

Ks. Rafał Bednarczyk (pdf)


Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 1: parser error : Start tag expected, '<' not found in /home/studkat/public_html/wp-content/plugins/soslider-social-slider/handlers/facebook/init.php on line 262

Warning: simplexml_load_string(): Not Found <br /><a href="http://www.facebook.com/">Back to Facebook.</a> in /home/studkat/public_html/wp-content/plugins/soslider-social-slider/handlers/facebook/init.php on line 262

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /home/studkat/public_html/wp-content/plugins/soslider-social-slider/handlers/facebook/init.php on line 262

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/studkat/public_html/wp-content/plugins/soslider-social-slider/handlers/facebook/init.php on line 263