Powrót do Rok 2013

Tom IX

„Studia Katechetyczne”, tom 9, Warszawa 2013.

PDF

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI:

Wykaz skrótów
Wprowadzenie
Ks. Ryszard Czekalski – W poszukiwaniu współczesnego ujęcia katechetyki
Marek Marczewski – Zasada formalna teologii pastoralnej a wypracowanie właściwej
koncepcji katechetyki
ks. Radosław Chałupniak – Katechetyka jako teologia praktyczna – zdefiniowanie
tożsamości eklezjalnej
ks. Piotr Tomasik – Kwestie fundamentalne metodologii katechetyki
Ks. Rafał Bednarczyk – W poszukiwaniu obszarów współpracy liturgiki i katechetyki
Anna Zellma – Dydaktyka dla katechetyki
Ks. Wojciech Osial – Katechetyka w spotkaniu z pedagogiką
Ks. Janusz Mastalski – Współczesne zasady edukacyjne w służbie katechezy
Elżbieta Dziwosz – Ortodydaktyka w katechezie osób niepełnosprawnych
Anna Walulik CSFN – Nauki empiryczne i warsztat badawczy katechetyków
Ks. Dariusz Kurzydło – Badania empiryczne w katechetyce na przykładzie zastosowania metody audytoryjnej
Ks. Tomasz Kopiczko – Katecheza a komunikacja wiary we współczesnym kontekście
społecznym
Elżbieta Osewska – Poszukiwanie koncepcji edukacji religijnej w szkole w obszarze
języka angielskiego
ks. Ryszard Czekalski – La nouvelle evangelisation en Pologne
Noty o autorach

Artykuły (PDF)

STRESZCZENIA – j. angielski
streszczenia angielski (t.9)

STRESZCZENIA – j. włoski
streszczenia włoski (t. 9)

Ks. Ryszard Czekalski (pdf)

Marek Marczewski (pdf)

Ks. Radosław Chałupniak (pdf)

Ks. Piotr Tomasik (pdf)

Ks. Rafał Bednarczyk (pdf)

Anna Zellma (pdf)

Ks. Wojciech Osial (pdf)

Ks. Janusz Mastalski (pdf)

Elżbieta Dziwosz (pdf)

Anna Walulik CSFN (pdf)

Ks. Dariusz Kurzydło (pdf)

Ks. Tomasz Kopiczko (pdf)

Elżbieta Osewska (pdf)

Ks. Ryszard Czekalski (fr) (pdf)