↑ Powrót do Dla Autorów

Streszczenie

  1. Wraz z artykułem należy przesłać do Redakcji jego streszczenie w języku polskim, angielskim i – w miarę możliwości – włoskim.
  2. Streszczenie winno w sposób jasny i zwięzły podawać zawartość i konkluzję danego artykuły, ze wskazaniem na nowe treści, których dostarcza tekst. Nie powinno zawierać informacji nie występujących w tekście, a także szczegółów o drugorzędnym znaczeniu. Autor w streszczeniu winien unikać pojęć specjalistycznych, znanych wąskiej grupie odbiorców, jak również języka potocznego.
  3. Objętość streszczenia nie powinna przekraczać 0,5 strony.

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 1: parser error : Start tag expected, '<' not found in /home/studkat/public_html/wp-content/plugins/soslider-social-slider/handlers/facebook/init.php on line 262

Warning: simplexml_load_string(): Not Found <br /><a href="http://www.facebook.com/">Back to Facebook.</a> in /home/studkat/public_html/wp-content/plugins/soslider-social-slider/handlers/facebook/init.php on line 262

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /home/studkat/public_html/wp-content/plugins/soslider-social-slider/handlers/facebook/init.php on line 262

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/studkat/public_html/wp-content/plugins/soslider-social-slider/handlers/facebook/init.php on line 263