Powrót do Rok 1987

Tom VI

„Studia Katechetyczne”, tom 6, Warszawa 1987.Roman Harmaciński, Kursy przygotowujące katechetów diecezji gorzowskiej w latach 1949-1972.
Mieczysław Wykrota, Wakacyjna katecheza prowadzona przez kleryków w gorzowskiej administracji apostolskiej w latach 1950-1954.
Wiesław Wilk, Podjęcie katechezy w pismach Wacława Kosińskiego.