Powrót do Rok 1987

Tom V

Studia Katechetyczne”, tom 5, Warszawa 1987.Margarita Czesława Sondej, Koleżeństwo i przyjaźń jako problem katechetyczny.
Eleonora Henschke, Twórczość i działalność pedagogiczna sióstr Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego w Polsce w latach 1918-1939.
Józef Roskwitalski, Elementarne nauczanie religii w Polsce.
Jan Ratysz, Stan elementarnego nauczania religii w obrządku grecko-katolickim w Polsce.
Justyn Hirniak, Nauka religii na poziomie elementarnym na Ukrainie.