Powrót do Rok 1984

Tom IV

„Studia Katechetyczne”, tom 4, Warszawa 1984.Tadeusz Chromik, Rozwój pedagogiki religijnej we Francji na przykładzie twórczości P. Babina.
Jan Korycki, Kształcenie pedagogiczno-katechetyczne w polskich seminariach duchownych w rozwoju historycznym.
Kazimierz Mokwa, Wczesna Komunia św. w Diecezji Chełmińskiej (w latach 1910-1939).