Powrót do Archiwum

Rok 1979

Tom I

Studia Katechetyczne” tom I: Z zagadnień psychologiczno-pedagogicznych w katechetyce, Warszawa 1979.Jan Korycki, Pedagogiczno-katechetyczne przygotowanie kandydatów do kapłaństwa w wypowiedziach Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Władysław Kubik, Umiejętność koncentracji uwagi u uczniów klas VI, VII, VIII oraz jej konsekwencje dydaktyczno-katechetyczne. Kazimiera Jakóbik, Modele wychowania do modlitwy w podręcznikach pierwszego i drugiego programu szczegółowego.