Powrót do Archiwum

Rok 1984

Tom III

„Studia Katechetyczne”, tom 3, Z zagadnień katechezy biblijnej w katechetyce, Warszawa 1984.Tadeusz Loska, Odnowa egzegetyczno-hermeneutyczna katolickiej katechezy biblijnej w Niemczech Zachodnich w latach 1963-1970. Gerard Kusz, Koncepcja katechezy biblijnej według Bruno Drehera.

Tom IV

„Studia Katechetyczne”, tom 4, Warszawa 1984.Tadeusz Chromik, Rozwój pedagogiki religijnej we Francji na przykładzie twórczości P. Babina. Jan Korycki, Kształcenie pedagogiczno-katechetyczne w polskich seminariach duchownych w rozwoju historycznym. Kazimierz Mokwa, Wczesna Komunia św. w Diecezji Chełmińskiej (w latach 1910-1939).