Powrót do Archiwum

Rok 1980

Tom II

„Studia Katechetyczne”, tom 2, Warszawa 1980.Stanisław Pawlina, Kształcenie katechetyczne kleru obrządku łacińskiego we Lwowie od 1701 do 1783 roku. Eleonora Henschke, Nauczanie twórcze w działalności pedagogicznej Zoe Bogolubow (S. Jozafaty CR).