Powrót do Archiwum

Rok 1987

Tom V

„Studia Katechetyczne”, tom 5, Warszawa 1987.Margarita Czesława Sondej, Koleżeństwo i przyjaźń jako problem katechetyczny. Eleonora Henschke, Twórczość i działalność pedagogiczna sióstr Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego w Polsce w latach 1918-1939. Józef Roskwitalski, Elementarne nauczanie religii w Polsce. Jan Ratysz, Stan elementarnego nauczania religii w obrządku grecko-katolickim w Polsce. Justyn Hirniak, Nauka religii na poziomie elementarnym na …

Tom VI

„Studia Katechetyczne”, tom 6, Warszawa 1987.Roman Harmaciński, Kursy przygotowujące katechetów diecezji gorzowskiej w latach 1949-1972. Mieczysław Wykrota, Wakacyjna katecheza prowadzona przez kleryków w gorzowskiej administracji apostolskiej w latach 1950-1954. Wiesław Wilk, Podjęcie katechezy w pismach Wacława Kosińskiego.