Powrót do Archiwum

Rok 2010

Tom VII

„Studia Katechetyczne”, tom 7, Warszawa 2010.               SPIS TREŚCI: Wykaz skrótów Wprowadzenie Ks. Ryszard Czekalski – „Studia Katechetyczne” w latach 1979-1987 NAUCZANIE RELIGII KATOLICKIEJ W SZKOŁACH EUROPY Ks. Roman Murawski SDB – Rys historyczny lekcji religii katolickiej w Europie Ks. Piotr Tomasik – Nauczanie religii w szkołach publicznych w …