Powrót do Archiwum

Rok 2013

Tom IX

„Studia Katechetyczne”, tom 9, Warszawa 2013.               SPIS TREŚCI: Wykaz skrótów Wprowadzenie Ks. Ryszard Czekalski – W poszukiwaniu współczesnego ujęcia katechetyki Marek Marczewski – Zasada formalna teologii pastoralnej a wypracowanie właściwej koncepcji katechetyki ks. Radosław Chałupniak – Katechetyka jako teologia praktyczna – zdefiniowanie tożsamości eklezjalnej ks. Piotr Tomasik – …