Kontakt

Redaktor prowadzący

redaktor naczelny – ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik

Sekretarz

dr Aneta Rayazcher-Majewska e-mail: studiakatechetyczne@uksw.edu.pl

Wydawnictwo UKSW

Wydział Teologiczny UKSW