Powrót do O nas

Recenzenci

Tom 10
ks. dr hab. Marian Zając, prof. KUL
ks. dr hab. Wojciech Cichosz
ks. dr Waldemar Janiga
ks. dr Bogdan Skłodowski

Tom 9:
Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
Ks. dr hab. Wojciech Cichosz

Tom 8:
Ks. dr hab. Stanisław Dziekoński, prof. UKSW
Ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek SJ

Tom 7:
Ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek SJ
Ks. dr hab. Marian Zając, prof. KUL