Powrót do Dla Autorów

Informacja o autorze

  1. Autorzy wraz z artykułem nadsyłają do Redakcji notę biograficzną, zawierającą: ukończone studia, uzyskane stopnie i tytuły naukowe, aktualnie pełnione funkcje, zajmowane stanowiska oraz miejsce pracy.
  2. Do wiadomości Redakcji należy również przesłać dane kontaktowe Autora (adres, e-mail lub telefon).