Powrót do O nas

Redakcja

redaktor naczelny – ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik
z-ca redaktora naczelnego – ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski
sekretarz redakcji – dr Aneta Rayzacher-Majewska
z-ca sekretarza redakcji – ks. dr Rafał Bednarczyk
członek redakcji – ks. dr Dariusz Kurzydło
redaktor tematyczny: Ks. dr Rafał Bednarczyk
redaktor językowy: ks. prof. dr hab. Jarosław Różański OMI