Ostatni numer

20 LAT „DYREKTORIUM OGÓLNEGO O KATECHIZACJI” (1997-2017)

Tom 13

CATECHETICAL STUDIES

VOLUME 13

20 YEARS OF THE “GENERAL DIRECTORY FOR CATECHESIS” (1997-2017)

Artykuły

Dyrektorium wczoraj

Ks. TADEUSZ PANUŚ – Geneza i główne myśli „Dyrektorium ogólnego o katechizacji” z roku 1997

Bp. WOJCIECH OSIAL – Katechizm Kościoła Katolickiego a „Dyrektorium ogólne o katechizacji”

Oddziaływanie Dyrektorium poza Rzymem

ANETA RAYZACHER-MAJEWSKA – Polskie „Dyrektorium katechetyczne” z roku 2001

Ks. ADAM BIELINOWICZ – Statuty I(XIV) Synodu Archidiecezji Warmińskiej wobec wybranych wskazań Dyrektorium Ogólnego o Katechizacji

SZYMON CIEĆKO – Wybrane kwestie antropologiczne w „Taka jest wiara Kościoła. Katechizm dla dorosłych”

Ks. MIROSŁAW WIERZBICKI SDB – „Dyrektorium ogólne o katechizacji” w środowisku włoskim

Ks. BOGDAN SKŁODOWSKI – Tekst krajowy Konferencji Episkopatu Francji: ukierunkowania i propozycje organizacji katechezy we Francji

Ks. GINTER RYCHLIKOWSKI, Ks. RADOSŁAW CHAŁUPNIAK – Niemieckie dokumenty katechetyczne ostatniego ćwierćwiecza

MAGDALENA RYNKAL, Ks. RADOSŁAW CHAŁUPNIAK – Dokumenty katechetyczne w Austrii

Ku przyszłości: aktualność Dyrektorium i kierunek zmian

Ks. TOMASZ KOPICZKO – Nowe fora katechezy

Ks. RADOSŁAW MAZUR – Nowi adresaci katechezy

Ks. PIOTR GOLISZEK – Nowoewangelizacyjne głoszenie Dobrej Nowiny

FRANÇOIS MOOG – La dimension ecclésiale de la catéchèse

ROLAND LACROIX  – À la recherche du «modèle catéchuménal»… ou comment donner saveur d’initiation à la catéchèse?

ISABELLE MOREL –  Pour une didactique de la foi

 

 

Sprawozdania

HANNA MARKIEWICZOWA – Dziesiąty Zjazd Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego „Młodzież a Kościół”

 

Varia

Ks. MIROSŁAW GOGOLIK – E-zadanie domowe z religii

JOANNA SKOTNICKA – Pozaszkolne formy kształcenia religijnego w teorii i praktyce (na przykładzie Olimpiady Teologii Katolickiej i Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej)