O nas

OPIS CZASOPISMA

„Studia Katechetyczne” to pismo naukowe poświęcone upowszechnianiu wyników badań i dokonań katechetycznych oraz pogłębianiu systematycznej wiedzy z różnych działów katechetyki. Jest wydawane na Wydziale Teologicznym UKSW, we współpracy ze Stowarzyszeniem Katechetyków Polskich. Czasopismo zawiera artykuły naukowe i wyniki przeprowadzonych badań z zakresu katechetyki, służąc rozwojowi i upowszechnianiu tej dziedziny. „Studia Katechetyczne” wydawane są w języku …

Rada Naukowa

Ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek sdb, UKSW Warszawa – przewodniczący Rady Naukowej ks. prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz, UMK Toruń ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, UKSW Warszawa ks. prof. dr hab. Zbigniew Formella sdb, UPS Roma ks. prof. KUL dr hab. Andrzej Kiciński, KUL JPII Lublin ks. prof. UO dr hab. Jan Kochel, …

Recenzenci

Tom 10 ks. dr hab. Marian Zając, prof. KUL ks. dr hab. Wojciech Cichosz ks. dr Waldemar Janiga ks. dr Bogdan Skłodowski Tom 9: Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL Ks. dr hab. Wojciech Cichosz Tom 8: Ks. dr hab. Stanisław Dziekoński, prof. UKSW Ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek SJ Tom 7: Ks. …

Redakcja

redaktor naczelny – ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik z-ca redaktora naczelnego – ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski sekretarz redakcji – dr Aneta Rayzacher-Majewska z-ca sekretarza redakcji – ks. dr Rafał Bednarczyk członek redakcji – ks. dr Dariusz Kurzydło redaktor tematyczny: Ks. dr Rafał Bednarczyk redaktor językowy: ks. prof. dr hab. Jarosław Różański OMI