Współczesne ujęcia edukacji religijnej

„Współczesne ujęcia religijnej” – to temat szeroko omawiany podczas sympozjum Stowarzyszenia Katechetyków Polskich. Również w naszym roczniku chcemy podjąć refleksję nad tym zagadnieniem. Zapraszamy do nadsyłania propozycji artykułów dotyczących wskazanego tematu. Zachęcamy też do nadsyłania recenzji publikacji.

Termin nadsyłania materiałów do tomu XII „Studiów Katechetycznych” upływa z dniem 31 grudnia 2015.
Przypominamy o przygotowywaniu artykułów zgodnie z wytycznymi dla Autorów, szczególnie o wprowadzonym wymogu bibliografii załącznikowej. Materiały opracowane według innych zasad lub z niepełnymi danymi, będą odsyłane Autorom do poprawy lub uzupełnienia.