W oczekiwaniu na tom XI…

Już dziś zachęcamy do lektury tomu XI „Studiów Katechetycznych”, który jest w przygotowaniu. Treści w nim zawarte będą dotyczyć Światowych Dni Młodzieży jako wydarzenia katechetycznego. Zagadnienie będzie rozpatrywane w różnych aspektach, przez Autorów doskonale znanych, choćby z wrześniowych sympozjów Stowarzyszenia Katechetyków Polskich.