Nominacje profesorskie na Wydziale Teologicznym

W dniu  6 listopada 2014 r. Pan Bronisław Komorowski – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, wręczył nominacje profesorskie dwóm naukowcom z naszej Uczelni: ks. prof. dr hab. Piotrowi Tomasikowi – Dziekanowi Wydziału Teologicznego oraz ks. prof. dr hab. Ryszardowi Czekalskiemu – Prodziekanowi ds. nauki i finansów.

Serdecznie gratulujemy obu Profesorom.