Nowy numer

tom9

Tytuł tomu: Kerygma, Biblia, Katecheza.

Został on poświęcony tematyce związanej z Pismem Świętym w katechezie. Inspiracją stała się adhortacja apostolska Verbum Domini Benedykta XVI: „Biblia nie była słowem przeszłości, lecz słowem żywym i aktualnym” (VD, nr 5). Słowa Papieża są niezwykle istotne dla współczesnej katechezy, dla której podstawowym źródłem jest Pismo Święte. Autorzy tomu w swoich rozważaniach skupili się na trzech kluczowych słowach: Kerygma – Biblia – Katecheza, pogłębiając tym samym współczesną myśl katechetyczną.