Pierwsze punkty „Studiów Katechetycznych”

Z radością informujemy, iż „Studia Katechetyczne” znajdują się na Liście B wykazu czasopism punktowanych. Na podstawie ankiety złożonej w lipcu 2015 roku oraz wprowadzonych danych bibliograficznych, otrzymały 5 punktów.
Gratulujemy całemu zespołowi redakcyjnemu oraz dziękujemy wszystkim – Autorom i Recenzentom, którzy przyczynili się do tego niewątpliwego sukcesu!
Zapraszamy do nadsyłania tekstów do 12 tomu (rok 2016). Na prośbę Autorów, wydłużyliśmy czas nadsyłania artykułów do 31 stycznia 2016 roku.