Pierwsze punkty „Studiów Katechetycznych”

Z radością informujemy, iż „Studia Katechetyczne” znajdują się na Liście B wykazu czasopism punktowanych. Na podstawie ankiety złożonej w lipcu 2015 roku oraz wprowadzonych danych bibliograficznych, otrzymały 5 punktów.
Gratulujemy całemu zespołowi redakcyjnemu oraz dziękujemy wszystkim – Autorom i Recenzentom, którzy przyczynili się do tego niewątpliwego sukcesu!
Zapraszamy do nadsyłania tekstów do 12 tomu (rok 2016). Na prośbę Autorów, wydłużyliśmy czas nadsyłania artykułów do 31 stycznia 2016 roku.

Współczesne ujęcia edukacji religijnej

„Współczesne ujęcia religijnej” – to temat szeroko omawiany podczas sympozjum Stowarzyszenia Katechetyków Polskich. Również w naszym roczniku chcemy podjąć refleksję nad tym zagadnieniem. Zapraszamy do nadsyłania propozycji artykułów dotyczących wskazanego tematu. Zachęcamy też do nadsyłania recenzji publikacji.

Termin nadsyłania materiałów do tomu XII „Studiów Katechetycznych” upływa z dniem 31 grudnia 2015.
Przypominamy o przygotowywaniu artykułów zgodnie z wytycznymi dla Autorów, szczególnie o wprowadzonym wymogu bibliografii załącznikowej. Materiały opracowane według innych zasad lub z niepełnymi danymi, będą odsyłane Autorom do poprawy lub uzupełnienia.

XXXVI Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne w Lublinie

xxxvi-ogolnopolskie-sympozjum-katechetyczne XXVIObchodzone w tym roku 25-lecie powrotu religii do szkół to doskonała okazja do analiz i refleksji. Zagadnienie będzie podjęte m.in. podczas XXXVI Ogólnopolskiego Sympozjum Katechetycznego w KUL JP2 w Lublinie. Warto skorzystać z zaproszenia szczególnie, iż w gronie prelegentów będzie Redaktor Naczelny „Studiów Katechetycznych”. Więcej szczegółów na poniższym plakacie oraz na stronie
http://www.katechetyka.eu/xxxvi-ogolnopolskie-sympozjum-katechetyczne,523.html

 

 

 

 

PDF

W oczekiwaniu na tom XI…

Już dziś zachęcamy do lektury tomu XI „Studiów Katechetycznych”, który jest w przygotowaniu. Treści w nim zawarte będą dotyczyć Światowych Dni Młodzieży jako wydarzenia katechetycznego. Zagadnienie będzie rozpatrywane w różnych aspektach, przez Autorów doskonale znanych, choćby z wrześniowych sympozjów Stowarzyszenia Katechetyków Polskich.

XXXV Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne

skatech14-15 listopada 2014

Edukacja seksualna w katechezie.

Szanse i wyzwania

Piątek, 14 listopada 2014

10.00-10.15 Otwarcie sympozjum – o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk, prorektor KUL

10.15-11.00 Godność człowieka a sens płciowości – ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz, UAM Poznań

11.00-11.15 Przerwa

11.15-12.00 Gender. Od tolerancji do totalitaryzmu – ks. prof. dr hab. Dariusz Oko, UJPII Kraków

12.30 Msza Święta w kościele akademickim – JE bp dr Marek Mendyk, przewodniczący KWK KEP, PWT Wrocław

15.00-16.00 Dyskusja panelowa: Wyzwania dla współczesnego wychowania seksualnego – bp dr M. Mendyk; bp dr E. Białogłowski, ks. prof. P. Bortkiewicz, ks. prof. D. Oko

16.00-16.15 Przerwa

16.15-18.00 Gość Specjalny:

José H. Prado Flores, założyciel szkół nowej ewangelizacji

Sobota, 15 listopada 2014

8.00-9.00 Msza Święta w kościele akademickim – JE bp dr Edward Białogłowski, Rzeszów

9.15-10.00 Wychowanie do integracji seksualnej – o. prof. dr hab. Józef Augustyn SJ, Ignatianum Kraków

10.00-10.45 Rola katechezy w wychowaniu seksualnym – p. dr hab. Urszula Dudziak, prof. KUL Lublin

10.45-11.15 Przerwa

11.15-11.45 Przymusowa seksualizacja dzieci i młodzieży wyzwaniem dla wychowania – mgr Z. Barciński, SP Natan

11.45-12.30 Dyskusja panelowa: Priorytety wychowania seksualnego w kontekście katechezy: o. prof. J. Augustyn, prof. U. Dudziak, mgr Z. Barciński

12.30 – Podsumowanie, modlitwa „Anioł Pański” i zakończenie sympozjum

Nominacje profesorskie na Wydziale Teologicznym

W dniu  6 listopada 2014 r. Pan Bronisław Komorowski – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, wręczył nominacje profesorskie dwóm naukowcom z naszej Uczelni: ks. prof. dr hab. Piotrowi Tomasikowi – Dziekanowi Wydziału Teologicznego oraz ks. prof. dr hab. Ryszardowi Czekalskiemu – Prodziekanowi ds. nauki i finansów.

Serdecznie gratulujemy obu Profesorom.

Wrześniowe spotkanie Stowarzyszenia Katechetyków Polskich

2012-09-14-skpTematyka: Światowe Dni Młodzieży wydarzeniem katechetycznym
Termin:  23-24. 09. 2014 r.

Miejsce: CENTRUM DUCHOWOŚCI: Księża Jezuici, ul. Św. Kingi 78/84,
42-205 Częstochowa

Wtorek, 23. 09. 2014r.
10.00 – Otwarcie sympozjum Stowarzyszenia Katechetyków Polskich – przewodniczący ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek SJ
10.15-10.45: Referat 1: Formacyjny wymiar Światowych Dni Młodzieży – dr Elżbieta Tkocz
11.00-11.30: Referat 2:  Dobro i rozwój człowieka ideą Światowych Dni Młodzieży – ks. mgr Adam Spałek
12.00: Eucharystia – przewodniczenie bp Henryk Tomasik, homilia: ks. prof. Piotr Tomasik
13.00:  obiad
14.30: kawa
15.00: Kościół w Polsce przygotowuje Światowe Dni Młodzieży – o. bp dr Damian Muskus OFM,
15.30: Dyskusja panelowa:
Moderator: o. prof. dr hab. Andrzej Potocki OP
Uczestnicy panelu: ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski,  ks. bp dr Henryk Tomasik, ks. dr hab. Andrzej Kiciński prof. KUL, ks. dr Mirosław Chmielewski CSSR
Odniesienie do dyskusji: o. bp dr Damian Muskus OFM, dr Elżbieta Tkocz, ks. mgr Adam Spałek
18.00 – kolacja
19.00 – Prezentacja nowych publikacji katechetycznych
20.00 – spotkanie koleżeńskie – sala kominkowa

Środa, 24.09. 2014r.
7.00 Eucharystia – przewodniczenie i homilia: ks. bp Marek Mendyk
8.00 Śniadanie
9.00: Walne Zebranie Stowarzyszenia Katechetyków Polskich
10.30-11.00 – kawa
11.00 – Informacje o aktualnych problemach związanych z organizacją katechezy:
ks. bp dr Marek Mendyk – przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego; ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik

12.00 Zakończenie Sympozjum
12.30 Obiad

Zbigniew Marek SJ
Przewodniczący Stowarzyszenia Katechetyków Polskich
ul. Zaskale 1
30-250 Kraków

zmarek@ignatianum.edu.pl
zmarek@jezuici.pl

Zwołuję na dzień 24.09.2014r. (środa), godz. 9.00: Walne Zebranie Stowarzyszenia Katechetyków Polskich, które odbędzie się w CENTRUM DUCHOWOŚCI: Księża Jezuici, ul. Św. Kingi 78/84, 42-205 Częstochowa

Zarząd proponuje następujący porządek obrad:
1.    Otwarcie Walnego Zebrania Stowarzyszenia Katechetyków Polskich
2.    Odczytanie i przyjęcie sprawozdania z poprzedniego Walnego Zebrania
3.    Przyjęcie porządku obrad
– Informacja Redakcji o funkcjonowaniu Studiów Katechetycznych;
– Przedstawiciele Stowarzyszenia w Radzie Programowej Studiów Katechetycznych;
– Recenzowanie artykułów zgłoszonych do publikacji przez członków Stowarzyszenia;
– Dyskusja o logo Stowarzyszenia.
4.    Wolne wnioski
5.    Zamknięcie walnego zebrania

 

zgłoszenia do pobrania ze strony internetowej Stowarzyszenia Katechetyków Polskich

Relacja zdjęciowa ze spotkania